Poradnik poszkodowanego: odszkodowanie po wypadku samochodowym

Imager Slider News

odszkodowanie-wypadek

Poradnik poszkodowanego: odszkodowanie po wypadku samochodowym

Poradnik poszkodowanego: odszkodowanie po wypadku samochodowym, szkody osobowe – Odszkodowania powypadkowe za szkody osobowe – Rady dla poszkodowanych po wypadkach drogowych w kraju i za granica (Niemcy)

 

Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym

 

Katalog odszkodowan przysługujących poszkodowanemu po wypadku drogowym w następstwie szkody osobowej może obejmować:

 

-  zadośćuczynienie pieniężne za doznaną w wypadku drogowym (komunikacyjnym) krzywdę, które jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego po wypadku samochodowym – w kraju i za granica (w Niemczech)

-  zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem drogowym, tj. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz opieką nad poszkodowanym, transportem poszkodowanego, adaptacją mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także ewentualnym przygotowaniem go do wykonywania nowego zawodu

-  odszkodowanie wyplacane jako renta uzupełniająca, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem komunikacyjnym w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku drogowym

- jednorazowe odszkodowanie po wypadku drogowym (tzw. kapitalizacja renty), które jest uzasadnione w szczególności, gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą. Jednorazowe świadczenie umożliwic moze mu wykonywanie innego zawodu lub np. rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej (przy czym jeżeli poszkodowany korzysta z tego świadczenia, traci prawo do renty uzupełniającej)

- odszkodowanie jako renta na zwiększone potrzeby po wypadku samochodowym, polegającą na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy stanu jego zdrowia po wypadku drogowym, a związanych z jego leczeniem i rehabilitacją, lepszym odżywianiem oraz sprawowaną nad nim opieką

- odszkodowanie w postaci zwrotu utraconych zarobków w przypadku krótszych okresów niesprawności po wypadku komunikacyjnym (drogowym) skutkujących niemożnością wykonywania pracy (i/lub prowadzenia działalności gosp.)

 

 

Szkody osobowe, zwrot kosztow leczenia jako odszkodowanie po wypadku drogowym

 

Komu przysługuje po wypadku drogowym wyplata odszkodowania w postaci zadośćuczynienia w Polsce?

 

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (ktore przewiduje w Polsce art. 445 § 1 k.c.) jest świadczeniem osobistym – forma odszkodowania powypadkowego, - ktora wyplaca sie m.in. po wypadku samochodowym. Znaczy to, że roszczenie przysługuje jedynie osobie, przeciwko której bezpośrednio skierowane było zdarzenie drogowe (tzn. bezpośrednio poszkodowanemu).

 

Dosc czestym pytaniem zwiazanym z odszkodowaniem za szkody osobowe po wypadku jest  w Polsce pytanie czy po wypadku drogowym istnieje mozliwosc wniesienia o odszkodowanie w postaci zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji, jakie ponioslo sie w placówkach prywatnych, które teoretycznie można było wykonywać w panstwowych placówkach służby zdrowia po dlugim oczekiwaniu? Zasadność zwrotu takich kosztów przy wystepowaiu o odszkodowanie po wypadku samochodowym/drogowym zazwyczaj należy jednak oceniać w zależności od konkretnego przypadku. Trzeba bowiem  rozstrzagnac kwestie, czy w obliczu faktu, że poszkodowanemu przysluguje bezpłatne leczenie i/lub rehabilitacja po wypadku, zasadnym jest zwrot kosztów, jakie poniosl on w niefinansowanych przez panstwo placówkach.  Zwrot z odszkodowaniem powypadkowym moze przyslugiwac,  jeżeli poszkodowany udowodni, ze zaistniala konieczność stosowania takiego leczenia po wypadku drogowym, które nie jest finansowane z publicznych środków albo dostęp do niego jest utrudniony.

 

 

Poradnik - Wypadek drogowy w kraju i za granica – Odszkodowanie po wypadku w kraju i za granica– Zadoscuczynienie dla poszkodowanego